Rady, jak zapalovat svíčky

Thursday 17th July 2014

Při hoření svíčky, prosím, vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla:

Nenechávejte hořet svíčku bez dohlednu, nikdy ji nenechávejte bez dozoru a udržujte ji mimo dosah dětí a domácích zvířat. 
Dbejte na svíčku a ujistěte se, že není ovlivněna vánkem, ventilátorem nebo jiným zdrojem větru, který může způsobit nerovnoměrné hoření. 
Vždy knot zastřihněte na 3 mm před zapálením a udržujte ho v této délce po celou dobu hoření. Nikdy nenechávejte zápalky, odřezky knotů nebo jiné cizí materiály v roztaveném vosku. 
Začne-li svíčka kouřit, sfoukněte ji, zkraťte knot, odstraňte nečistoty a znovu zapalte. 
Vždy nechte svíčku hořet dost dlouho, aby se vytvořila vrstva roztaveného vosku, který pokrývá celou horní část svíčky. Tím je zajištěno maximum vůně. 
Vždy umístěte svíčky na stabilní, tepelně odolný povrch. 
Uhaste svíčku opatrně, aby jakýkoli kouř neunikl před zavřením víčkem. To pomůže zajistit, že se žádné saze nenahromadí uvnitř sklenice a vosk zůstává čistý. 
Chcete-li vyčistit vnitřek nádoby vždy nechte sklo vychladnout, pak použijte čistý vlhký hadřík otřete saze. Dávejte pozor, aby sklenice zcela vyschla před opětovným zapálením svíčky.